Bộ kit phụ tùng aro 666270.EEB.C kích thước 2 inch