Bơm màng hóa chất ARO PD10P-YPS-PTT thân Nhựa PP- màng PTFE

Model:                               PD10P-YPS-PTT

Lưu lượng tối đa:             177,9 Lít / phút

Áp suất tối đa:                  8,3 Bar

Kích thước cổng vào ra:  1″ (inch)