Máy bơm màng bơm chất thải ARO PD10P-YPS-PTT

Model:                   PD10P-YPS-PTT

Hãng sản xuất:     Aro-Ingersoll Rand (USA)

Lưu lượng tối đa: 177,9 Lít / phút

Áp suất tối đa:      8,3 Bar