Bơm màng ARO PD15P-YPS-PTT dòng 1,5”, Nhựa PP, Teflon

Model:                        PD15P-YPS-PTT

Hãng sản xuất:           Aro – USA

Vật liệu thân bơm:     Nhựa Polypropylene

Vật liệu màng bơm:   PTFE (Teflon)