Máy bơm màng ARO 666270-144-C (Nhôm – Teflon) dòng 2 inch