Bơm màng ARO 6661A3-344-C thân Nhựa PP màng Teflon

Tên hàng:                       6661A3-344-C

Lưu lượng:                     177.9( L/phút )

Áp suất:                          8.3 (Bar)

Kích thước cổng vào ra:1 (inch)

Chất liệu thân:                Nhựa PP