Máy bơm màng ARO 666170-3EB-C màng Santo, thân nhôm