Bơm màng Aro 6661T3-344-C nhựa 1.5″ màng PTFE

Model:                               6661T3-344-C

Hãng sản xuất:                  ARO-USA

Đầu hút và đẩy:                1,5 inch

Áp suất khí nén tốt đa:     8,3 (Bar)

Lưu lượng bơm tối đa:     378,8 L/ phút

Chất rắn qua bơm tối đa: 4.8 mm