Máy bơm màng Aro PD20P-FPS-PTT (2″, PP, Teflon)

Model:               PD20P-FPS-PTT

Hãng sản xuất: Aro – USA

Lưu lượng:       696 lít/phút

Cột áp:             8,3 bar